ثبت تغییرات - ثبت شرکت

 

ثبت تغییرات

انجام هر گونه تغییرات در شرکتی که قبلا به ثبت قانونی رسیده است اعم از:
تغییر نام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر نشانی، افزایش یا کاهش سهام یا سرمایه،

از طریق تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تغییرات را ثبت کنید

برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در واقع دارندگان بیش از نیمی از سهام،
حق رای می یابند و می توانند در این جلسه حضور پیدا کنند.

هزینه ثبت تغییرات

هزینه ثبت تغییرات ، بستگی به نوع تغییرات دارد.
تنظیم کردن صورت جلسه و ثبت آن در پایگاه اینترنتی و پیگیری تا حصول پیش نویس آگهی
با توجه به سیاستهای قیمت گذاری مراکز ثبتی متفاوت است.

ثبت شرکت

شریک شدن تعدادی از افراد که برای رسیدن به هدف خاص
در کنار هم جمع شده اند را می توان معنی شرکت دانست.
شرکت ها خود دارای شخصیت حقوقی هستند.

هزینه ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت را طی کرده اید؟ این هزینه برای هر کدام از انواع شرکت ها متفاوت می باشد.
موارد زیادی نیز بر مبلغ این هزینه تاثیر گذار هستند.
در زیر برخی از موارد مهمی که باعث ایجاد این تفاوت هزینه ها در ثبت می شود را عنوان می داریم:
وجه تعیین نام – وجه پستی – حق الثبت
وجه درج در روزنامه محلی – وجوه پاکت، پوشه و دیگر متعلقات پرونده هزینه روزنامه رسمی کل کشور – هزینه های مربوط به پلمپ دفاتر تجاری هزینه جهت تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی و غیره

 

 

[ پنجشنبه 26 آبان 1401 ] [ 22:46 ] [ طراح نت ]
[ ]